Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING APPICAL

 

Versie datum: 14/06/2018

Versie: 2.0

 

 1. Algemeen

Appical hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van haar gebruikers.

Appical verwerkt persoonsgegevens slechts in opdracht van de werkgever.

Appical raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en indien u vragen of       opmerkingen hebt contact op te nemen via support@appical.net.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan: een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, locatiegegevens, een e-mailadres of IP-adres.

 1. Waarom verwerkt Appical persoonsgegevens?

Appical verwerkt persoonsgegevens met als doel haar diensten te kunnen verlenen en deze zo goed mogelijk te laten functioneren, de werking van haar diensten te kunnen verbeteren en om statistieken te genereren. Deze gegevens worden gedeeld met de werkgever.

Daarnaast worden gegevens verwerkt voor beveiligingsdoeleinden, en om efficiënt met gebruikers van haar diensten te kunnen communiceren.

 1. Op basis van welke grondslag verwerkt Appical persoonsgegevens?

Behalve dat Appical persoonsgegevens verwerkt met uw ondubbelzinnige toestemming, doet zij dit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten op grond van de overeenkomst met u als klant, en op grond van haar gerechtvaardigde belang bij de normale vervulling van haar bedrijfsprocessen.

Om van de diensten van Appical (zoals: prehiring, preboarding, onboarding continuous learning en offboarding) gebruik te kunnen maken is het dan ook noodzakelijk dat door u persoonsgegevens als; voornaam, achternaam, email worden verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens zal Appical haar diensten niet (geheel) naar behoren kunnen verrichten.

 1.   Wat voor soort (categorieën) persoonsgegevens verwerken wij?

Door Appical worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Voornaam, Achternaam, Email, Skype ID, Linkedin ID, functie & afdeling, Telefoonnummer, profielfoto, gebruikte apparaten, IP adres.

Let op: voor het creëren van account heeft Appical alleen uw voornaam, achternaam en email nodig. Overige persoonsgegevens worden door de werkgever of door u als gebruiker aangevuld.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden en (categorieën van) ontvangers

Appical deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dit nodig is voor onze dienstverlening; er een wettelijke verplichting is, of wanneer Appical hiertoe nadrukkelijk verzocht wordt door de klant.

Appical geeft persoonsgegevens niet door aan derden anders dan; DigitalOcean, Sentry, Intercom and Mandrill. Genoemde derden kunnen data buiten de EEC verwerken mits ze voldoen aan het EU-U.S. Privacy Shield.

 1. Hoelang slaan wij persoonsgegevens op?

Appical slaat persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Dit betekent concreet dat de gegevens 18 maanden na deactivatie (door de werkgever) van de gebruiker uit ons systeem worden gehaald.

 1. Recht op intrekken toestemming, inzage, rectificatie en wissing van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op intrekking van uw toestemming m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door Appical, recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, en wissing en overdracht van de door Appical verwerkte / opgeslagen persoonsgegevens. Tevens kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Appical niet direct van u verkrijgt, verkrijgen wij vanuit uw werkgever.

 1.  Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon. Appical maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en om haar gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Appical tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers.

[Wij vragen toestemming om de cookies te mogen plaatsen. Als u hiermee akkoord gaat, dan kunnen we uw surfgedrag bekijken en kunnen we zien wat u gedaan hebt op onze website en in de app. Mocht u er niet mee akkoord gaan dan kan dit invloed hebben op de werking van de site en app.]

We maken gebruik van de volgende soorten cookies:

– Functionele cookies

Cookie verzameling uitschakelen

Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat u geen cookies ontvangt. Wel kan het in dat geval zo zijn dat u van bepaalde diensten van Appical geen of gedeeltelijke geen gebruik kunt maken of dat onze website en app minder goed werken.

 1.  Beveiliging

Aangezien Appical veel waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen, besteedt Appical tevens grote aandacht aan de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens van haar gebruikers die zij onder zich heeft.

Appical hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.