Met ISO – 27001 is Appical in staat verder te professionaliseren